W CELU ZŁOŻENIA REKLAMACJI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI KROKAMI:

1. Formularz zwrotu|reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu|reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Adresat:
MEBLOSCENKA MAREK DZIEWANOWSKI
ul. Sudecka 96/79
53-129 Wrocław

www.mebloscenka.pl
sklep@mebloscenka.pl

 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .......................................................

Adres konsumenta(-ów) .....................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

......................................................

Data ........................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Mebloscenka Marek Dziewanowski
ul. Sudecka 96/79
53-129 Wrocław


W CELU ZWROTU TOWARU  

Zgodnie z obowiązującym prawem, jest 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij formularz i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem|produktami:

Mebloscenka Marek Dziewanowski
ul. Sudecka 96/79
53-129 Wrocław

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem|produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

UWAGA! prosimy o dokładne zapakowanie odsyłanego produktu, tylko towar pełnowartościowy, niezniszczony w transporcie może być przedmiotem zwrotu.